Wetenschappelijke weetjes


De kracht van het ‘ik’
en de liefde van het ‘wij’


Vanuit de nieuwsgierigheid naar bewijs omtrent de effectiviteit van massage, ga ik nu en dan op zoek naar wetenschappelijke studies. Zelf samengestelde massages zijn gebaseerd op sommige van deze studies. Op deze pagina vat ik kort samen wat het effect van massage was binnen deze studie en verwijs ik naar het gepubliceerd artikel.
Ben je benieuwd naar welke massage hierop gebaseerd zijn. Klik dan door naar ‘Massages

Effect van massage bij chronische lage rugpijn
In 2011 hebben Cherkin, D.C., Sherman, K.J. et al een studie gelanceerd waarin het effect van twee soorten massage worden vergeleken. Elk had tot doel de lage rugpijn te verminderen en het verbeteren van de functionaliteit van het lichaam.
De structurele massage met focus op de soft-tissue manipulatie om de instandhouders van de lage rugpijn te identificeren en verlichten.
De relaxatie massage met focus op de algehele staat van rust via het centrale zenuwstelsel.
Ze worden vergeleken met een groep die de normale zorg verder zet, er wordt niet uitgewijd over de inhoud van deze zorg.
Frequentie van de massage om een effect te bekomen lag op 1x per week gedurende 10 weken voor een massage van 75-90 min met hierna opvolg sessies van 50-60 minuten.
Zowel de structurele massage als de relaxatie massage bleken betere resultaten teweeg te brengen dan de normale zorg. Zowel op vlak van vermindering in pijn als de verhoogde functionaliteit.
Het verschil in resultaat tussen beide massage types was verwaarloosbaar.
Belangrijke is wel te vermelden dat de effecten van beide massage technieken over tijd afnamen en na 52 weken zonder opvolgsessies statistisch gezien geen significant verschil meer aantoonden.
Het mechanisme dat deze positieve uitkom verklaart blijft echter onduidelijk.
Men vernoemd de ‘fysiologische effecten’ van massage zoals locale stimulatie van de bloedsomloop en niet de ‘specifieke effecten’ zoals de volledige ervaring van een rustgevende omgeving, de aanraking, het ontvangen van zorg en de toegenomen lichaamsbewustheid als mogelijke verklarende factoren.
Interesse om het volledige artikel te lezen?
Bronvermelding vind u onderaan de pagina.

Massage therapie en frequentie bij chronische spanningshoofdpijn
In 2002 hebben Quinn, C., Chandler, C., & Moraska, A. een strak omlijnde massage behandeling opgesteld aan de hand waarvan men het effect op chronische spanningshoofdpijn wou vastleggen.
Het doel was de
De massagebehandeling werd gedurende 8 sessies van 30 minuten in een tijdsbestek van 4 weken uitgevoerd. Aldus ontvingen de participanten 2 massagebehandelingen per week. Elk met minstens 48u spreiding.
De behandeling werd is gebaseerd op het bewijs dat bepaalde vormen van hoofdpijn voortkomen uit
blijvende, isometrische samentrekking van de hoofd- en nekspieren. De langdurige samentrekking zorgt voor een plaatselijk tekort aan zuurstof en voedingstoffen veroorzaakt door ischemie. De samentrekking van de spier kan blijven persisteren zonder sympathische activatie.
Vanuit de kennis rond manuele of elektrisch gestimuleerde triggerpoint werd een massagebehandeling opgesteld gericht op de craniale en cervicale spieren. Alle deelnemende massagetherapeuten kregen dit aangeleerd en mochten in tijd en aanpak niet afwijken.
Resultaten tonen aan de frequentie hoofdpijn gedurende 1 week verminderd werd na 2 behandelingen. Deze resultaten bleven behouden gedurende de 4 weken, waarna er ook een verbetering verscheen in de duur van de pijn. Verbetering in de intensiteit van de hoofdpijn was subjectief. Belangrijke opmerking is dat er nooit een hoofdpijn is geïnduceerd door de behandeling. Behandeling tijdens een episode van hoofdpijn, verlichte de pijn onmiddellijk.
Er wordt benadrukt dat verder onderzoek noodzakelijk is aangezien hun onderzoeksgroep beperkt was. De effecten over een langere periode in tijd worden niet vernoemd.
Interesse in het artikel?
Bronvermelding vind u onderaan de pagina.Bronvermelding

Cherkin, D.C., Sherman, K.J., Kahn, J., Wellman, R., Cook, A.J., Johnson, E., Erro, J., Delaney, K. & Deyo, R. (2011). A comparison of the effects of 2 types of Massage and Usual Care on Chronic Low Back Pain: A Randomized controlled Trial. Ann Intern med, 155 (1); 1-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3570565/

Quinn, C., Chandler, C., & Moraska, A. (2002). Massage therapy and frequency of Chronic Tension Headaches. American Journal of Public Health, 92 (10); 1657-1661.
https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.92.10.1657

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close